Animation! Naruto Tomonui Plush Series1

filler

Price:
$19.99
  • 8 × 9.8 × 4.4 in
  • Naruto Uzumaki,
  • Sasuke Uchiha,
  • Kakashi Hatake,
  • Sakura Haruno,
  • Nara Shikamaru,
  • Choji Akamichi!

Note: random pick, no guarantee on receiving any specific style

Payment & Security

You may also like